InformationSecure levert de volgende diensten op het gebied van informatie beveiliging:

GDPR Services:

 • GDPR awareness training. Wat betekent GDPR voor uw organisatie, voor medewerkers en management, waar moet ik rekening mee houden, wat moet ik doen om te voldoen aan GDPR?
 • GDPR compliancy readiness check. Scan van uw organisatie in hoeverre deze voldoet aan de GDPR.
 • GDPR risk assessment. Een uitgebreide GDPR risico analyse van uw organisatie met aanbevelingen wat voor maatregelen er moeten worden genomen.
 • GDPR risk treatment implementation. Ontwerp en implementatie van risico beheermaatregelen.
 • GDPR Audit. Onafhankelijke audit van de maatregelen die door anderen zijn ingevoerd in uw organisatie.
 • GDPR Review Assessment. Regelmatige jaarlijkse checks of de organisatie nog voldoet aan GDPR.

ISO27001 Services:

 • ISO27001 awareness training. Wat is ISO27001, wat betekent ISO27001 voor uw organisatie, voor medewerkers en management, waar moet je rekening mee houden, wat moet ik doen om ISO27001 gecertificeerd te zijn?
 • ISO27001 compliancy assessment. Een scan van uw organisatie om inzicht te krijgen in hoeverre er wordt voldaan aan ISO27001.
 • ISO27001 Risk Assessment. Uitgebreide risico analyse van de informatie beveiliging in uw organisatie met aanbevelingen.
 • ISO27001 Risk Treatment Plan Implementation. Op basis van de geconstateerde risico´s worden risico beheersmaatregelen ontworpen en geïmplementeerd.
 • ISO27001 monitoring & review. Na invoering van de beheersmaatregelen worden via rapportages in tooling ervoor gezorgd dat u inzicht en overzicht houd op de ingevoerde maatregelen.
 • ISO27001 Self Assessments.
 • ISO27001 Pre-certification Audit.
 • ISO27001 Certification Audit
 • ISO27001 Internal Audit.

Deze portfolio wordt door InformationSecure samen met partners aangeboden. Neem voor meer informatie contact op.