Op deze pagina komen binnenkort een aantal voorbeeldcases te staan van vertaling van AVG/GDPR in de praktijk. Het gaat daarbij voornamelijk om technische en organisatorische maatregelen. Het merendeel van deze maatregelen is gebaseerd op best practices in het bedrijfsleven en organisaties.

Implementatie guideline bewaartermijnen

Implementatie guideline rechten betrokkenen

Implementatie guideline melding datalekken

Implementatie guideline privacy beleid en notificatie

Implementatie guideline data minimalisatie

Implementatie guideline privacy by Design & Default

Implementatie guideline register van verwerkingen

Implementatie guideline verwerkersovereenkomsten

Implementatie guideline DPIA/PIA