postpakketten aannemen en privacyIk nam vandaag een postpakketje aan voor de buren. Dit schijnt een steeds grotere irritatiefactor te worden in Nederland maar ook wereldwijd. Ongevraagd voor postkantoortje spelen. Als het bij af en toe een pakketje blijft dan is het nog niet erg. Maar door de toenemende bestellingen via webshops wordt de irritatie groter. Je privéleven wordt aangetast. En dat is nog niet alles: je privacy wordt feitelijk geschonden. DHL vraagt namelijk naar je naam en om een handtekening te zetten op een schermpje van een digitale scanner. Je naam wordt door de postbezorger ingevoerd met bijbehorend adres. Kan dit wel onder de nieuwe AVG?

AVG vergt expliciete toestemming geen impliciete zoals voorheen.

De nieuwe AVG(Algemene Verordening Gegevensbescherming) geeft aan dat er transparantie moet zijn omtrent het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast dient er een toestemming te worden gegeven door de natuurlijke persoon voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. Dit geldt dus niet alleen voor bijzondere persoonsgegevens zoals velen denken. De expliciete wijze van toestemming vragen is onderdeel van de eis van transparantie, duidelijkheid en ook nog eens de vrije keuze die een natuurlijke persoon heeft om niet akkoord te gaan.

En het postpakketje aannemen dan?

Je mag het postpakketje aannemen. Maar zoals ik heb gedaan, mijn naam geven en handtekening zetten, dat was absoluut niet nodig voor het doel waarmee ik het postpakketje aannam. Namelijk het tijdelijk bewaren voor de buren en daarmee DHL feitelijk te ontlasten. Men hoeft alleen maar een briefje met de nummer van mijn huis in de brievenbus te doen.

Waarom maak ik hier een punt van?

Ten eerste: mijn naam en handtekening zijn irrelevant voor het doel. Deze persoonsgegevens zijn niet noodzakelijk voor het doel van het bedrijf.

Ten tweede: ik weet niet waarvoor mijn gegevens worden gebruikt. Worden mijn gegevens aan derden doorgegeven? Ik weet het niet. Het gebeurd allemaal in luttele seconden.

Ten derde: ik ben geen klant. Ik heb geen relatie met DHL in dit geval en weet niet wat er met mijn persoonsgegevens zoals mijn naam en handtekening achter de schermen gebeurd. Ik heb er geen toestemming voor gegeven anders dan impliciet.

Ten vierde: ik wil graag dat iedereen die dit leest zich bewuster wordt van zijn/haar persoonsgegevens en dat deze gegevens niet voor niets jouw persoonsgegevens zijn waaraan rechten zijn verbonden verankerd in verdragen over mensenrechten ten aanzien van persoonlijke vrijheden en rechten van de mens.

Wat moeten postbezorgers doen?

Wat moeten DHL en andere postbezorgers doen? Ze dienen bij de vraag om een postpakket aan te nemen, en daarbij om een handtekening en naam vragen, aan te geven waarvoor deze worden gebruikt. Er dient hier apart toestemming voor te worden gegeven en de keuze om deze toestemming niet te geven.

De volgende keer zal ik dus aan iedere postbezorger die aan mij vraagt een pakket aan te nemen, en om een handtekening te zetten met mijn naam, dit beleefd te weigeren indien mij niet duidelijk wordt gemaakt waarvoor deze gegevens dienen. Ik raad dit iedereen aan te doen. Wellicht helpt dit in de strijd tegen de groeiende irritatie van postpakketjes aannemen. Je kunt trouwens ook een sticker plakken bij de deur: wij nemen geen pakketten aan.

Privacy bij postpakketten aannemen voor de buren: Let Op !
Tagged on: